Информация

Katusetööd, katuse ehitus, hooldus, ABC algajale.
 

.

РАБОТЫ ПО КРОВЛЕ: ИСПОЛНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТ. Работы по кровле, строительство и уход за крышей, основы для начинающих.

Возможно, это звучит не логично, но то, что вам не нужно сразу при начале работы по кровле, это кровельные листы. Длины и количества кровельных профилей измеряются после установки вспомогательного слоя и каркаса. Так вы можете быть уверены, что листы будут заказаны в правильном размере.

Порядок выполнения работ по кровле:

  1. Начните с удаления старой кровли. Удалите столько, сколько сможете установить вспомогательный слой. Не оставляйте крышу без покрытия на ночь.

  2. Удалите старый каркас. Если старый каркас плотный и в хорошем состоянии, то не обязательно удалять его, но на местах балок установите брусья 50-75 мм, которые крепятся к старому каркасу. Брусья необходимы для вентиляции поверхности под вспомогательным слоем.

  3. Установите вспомогательный слой кровли. Рекомендуется устанавливать антиконденсатный вспомогательный слой. Не устанавливайте непроницаемый антиконденсатный слой слишком туго. Вспомогательный слой должен оставаться мягким в центре на 20 мм, что гарантирует, что конденсат на вспомогательном слое не попадет под листы и между балками, а будет стекать из центра кровли.

  4. Установите на вспомогательный слой дистанционные бруски-ветроизоляционные листы 25#50 мм. Бруски необходимы для вентиляции поверхности под листом. Для профилей с гладкой поверхностью, таких как Classic и Valtskatus, используйте брусья не менее 50#50 мм.

  5. Установите новый каркас 22#100, для большого расстояния между балками используйте сухой материал 32#100 мм.

  6. Крепите кровельный лист параллельно краю ростверка. Профиль кровли должен выступать за край свеса на 30-45 мм.

  7. Установите все дополнительные элементы (уплотнители, дополнительные листы), систему водостока и системы безопасности.
  8. Приобретая крышу в нашем представительстве, мы предоставляем инструкции по установке крыши вместе с подкладкой, и вы всегда можете обратиться за помощью и советом.

    Если вы доверите крышу мастерам Eesti Katused, мы предлагаем полное решение, начиная с измерений до установки новой крыши. Вместе с счетом мы предоставим гарантию производителя материала для кровельных листов, что является дополнительным страхованием на период работы крыши. Вместе со счетом предоставляются документы с инструкциями по эксплуатации и уходу за крышей. Мы даем гарантию на работу крыши на 5 лет.


Kui katuseplekk on määrdunud siis võib  katuseplekki puhastada. Enamasti pakuvad katusepleki puhasuse teenust ka katusetööde ettevõtted. Katusepleki pesemiseks soovitame pehmet harja ja voolavat vett. Pesuvahendi kasutamisel peab konsulteerima pesuvahendi müüjaga, kas sellele katuseplekile on selline pesuvahend lubatud. Kui katuseplekk on saanud kahjustada (kriimustused) tuleks need puhastada ja parandusvärviga katta, vajadusel saab ka asendada.Katusepleki hooldus.
Kui katusele koguneb puuoksi ja lehti, siis oleks mõistlik need katuselt eemaldada. Katuse hoolduse käigus võiks üle vaadata  katuseplekki kinnitus, kontrollima liistprofiilide kinnitust ja korrasolekut, vihmaveesüsteemi puhtust, katuseliidete seisukorda, läbiviikude tihendite seisukorda, katuseredelite, katusesildade ja lumetõkete kinnitatust uueks hooajaks. Kindlast võiks tähelepanu pöörama ka katuseakendele ja vajaduesel nende ümbtust puhastama.

Aluskatte, kivi-, klassik- ja
Katteprofiilide paigaldusjuhend.

Vihmaveesüsteemide paigaldusjuhend.
Katuseredeli paigaldusjuhend.
Seinaredeli paigaldusjuhend.
Lumetõkke paigaldusjuhend.
Katusesilla paigaldusjuhend.
Ruukki turvatoodete paigaldusjuhend.
Kivikatuse paigaldusjuhend.

Vihmaveesüsteemi paigaldus.

Väga oluline on vihmaveesüsteemi paigaldus ning, et see oleks tehtud õigesti. Kui vihmaveesüsteemi paigaldus on teostatud asjatundmatult ehk nõuete vastaselt siis võib viia katuselt maha libisev lumi vihmaveesüsteemi renni endaga kaasa või rikub vihmaveesüsteemi rennile antud kalded. Vihmaveesüsteemi paigaldusel peab jälgima, et katusepleki üle räästa mõtteliselt pikendades jääb vihmaveesüsteemi renni serv sellest joonest alla poole. See tagab selle, et katuselt hooga libisev lumi ja jää lendab vihmaveeesüsteemi rennist üle. Kui vihmaveespsteemi renni serv on katuseplekist  kõrgemal, siis takerdub lumi ja jää vihmaveerenni ja võib rikuda selle kuju, kalded või toob need suure tõenäosusega pikas perspektiivis alla. 

Katusematerjalide ülevaade


 
 

Lumetõkke paigaldus ja vajalikus.
Lumetõkke paigaldus võib küll tunduda luksusena, kuid keegi taha, et raske lumemüts talle pähe kukub. Lumetõkke paigaldamine katustel on meie kliimas hädavajalik turva abinõu. Vajaduse lumetõkke paigalduse järele loob katusele kogunev suur lume kogus. Võib ju tunduda, et oleks ju hea kui lumi katuselt maha libiseb kuid teatud juhtudel on siiski mõistlik seda katusel hoida. Kui katusele lumetõkke taha kogunenud suurem hulk lund siis see ei peaks sinna terveks talveks jääma. Lumetõketel on teatud koormust taluvus piirid. Vajadusel tuleb katuselt lume koormust vähendada. Lume katuselt eemaldamine oleks siis kontrollitud ja ohutu.

Lisaks inimese ja räästa alla paigutatud vara turvamisele on lumetõketel ka vihmaveesüsteemide kaitsmise ülesanne. Eriti ilmneb lumetõkete vajadus märtsi kuus kui katusele on kogunenud korralik kogus lund ning ühel hetkel hakkab see kõik mass alla liikuma ja pühib teelt kõik, mis ette jääb. Üks kuupmeeter märga lund võib kaalud  200 kg ja võib vaid ette kujutada, kui suurt purustavat jõudu selline liikuv kogus endast kujutab.

Lumetõkked toruvarjant ( kivi ja plekkkatusele). 
Lumetõkked turuvariandi kasuks tuleks otsustada tugevama kinnituse pärast. Spetsaalse lumetõkke tihendi komplekti abiga saab lumetõkke üldkinniti kinnitada katusele vigastamata katusekatte materjali veetihedust. Lumetõkke paigaldusel Classic (klassik) ja Valtskatusele on olemas üldkinnitile lisaks spetsaalne vasturaud mille abil lumetõke katusele lukustub. Classic (klassik) ja Valtskatusele paigaldatakse lumetõke katuseplekki puurkruvide auke tegematta, lumetõkke monteeritakse mutter+polt süsteemil katuseprofiili valtside külge. Toru varjandina lumetõke laseb okaspuude okkad, väiksemad oksad ja puulehed kenasti läbi. Selle lumetõkke variandi miinus on mõnevütta kõrgem hind, mis jääb vahemikku 13–16 eurot/jm. Eeliseks töökindlus ja ega seda vast seda elu jooksul rohkem ostma ei peaks.

Kiviprofiil ja trapetsprofiil teraskatuse puhul saab kasutada ka profiili laineharjadele kruvitavat kolmnurkset lumetõkkeplekki, mille hind on ca 5,1 eurot/jm. Miinuseks on prahi suur kogunemine ja teravama katuse korral lumetõkkele suruv raske mass, mistõttu lumetõke võib kas katusest välja rebitud  või lihtsalt mõlki minna.
Lumetõkete temaatika on lahendamata olemaolevatele eterniitkatustele, sest see materjal ei luba oma rabeduse tõttu kasutada ühtegi üldlevinud lumetõkke lahendust. Kõigile teistele kaldkatusel kasutatavatele katusematerjalidele on Eestis lumetõkkeid müüvatel firmadel lahendus pakkuda.

Soojusta hoolikalt ning jääpurikad ei teki.
Talvel tekitavad palju muret räästas rippuvad jääpurikad. Miks jääpurikad räästastesse tekivad? Probleem ei ole niivõrd jääpurikas oma ilus ja uhkuses, vaid selle tekke põhjus. Jääpurikad tekivad olukorras, kus katuse alla pääseb ebapiisava soojustamise tõttu soe õhk, mis katuse all räästas kondenseerudes ja külma välisõhuga kokku puutudes moodustabki külmunud veesamba.

Kahjuks on ka paljudel tänapäeval renoveeritud katustel katusetööde käigus soojustamine lohakalt tehtud ja tulemust saab hinnata talvel. Päris uus ehitistel siiski jääpurikamuret täheldatud ei ole, aga eks erand kinnitab reeglit sealgi.
Siin kohal ei ole muud soovitust kui tuleb olla hoolikas hoone soojustamisel ja katusetööde käigus lisasoojustuse paigaldamisel ning tuleb pöörata tähelepanu järelevalve vajadusele. Katusetööd võivad tunduda lihtsa tööna, kuid ka siin on võimalik väikseid vigu tehes saavutada väga kurva tulemuse.

Kuidas korstnapühkija katusele pääseb?
Eestis kirjutab seadus ette, missugused katuse turvattarvikud katusetööde käigus paigaldada ja kus need peavad olema, seetõttu on ka eramajade katused detailirohked. Katustel on palju rohkem kohustusi ja ülesandeid kui vaid tubade kaitsmine sademete ja ilmamõjude eest. Katusest tuleb välja mitmesuguseid läbiviike, korstnad, läbiviik ventilaatorid, ventilatsioonikorstnad, antennid, katuseaknad jms. Kõik need lisatarvikud nõuavad mingi aja tagant looldust või siis vähemalt ülevaatust. Kuidas siis katusel nendeni ligi pääseb?

Enamasti on Põhjamaades ja Eestiski levinud viilkatused mille tarbeks on vaja töötatud katuse turvatooted, abivahendeid milledel sab turvaliselt liikuda. Maja omanikele tulevad abiks katuseredelid ja katusesillad- käiguteed. Katuse turvatoodete paigaldamisel tehtav investeering tasub ennast kindlati tööohutusel ja turvatunde loomisel ära. Katuseredel võib saada alguse juba seinalt, kuhu kinnitatakse vertikaalne seinaredeli raam vastavalt räästa kõrgusele maapinnast.Katuseredel ei pea ulatuma harjani, kuigi see on soovitatav, siis on katuseredelit hea kinnitada harjapleki allat katuse konstruksoonidesse.

Selline katuseredeli lahendus näeb ka parem välja, sest harjani viidud katuseredel tekitab terviku pildi. Katuseredel kinnitub katusele kruvide,Classic ja Valtskatuse puhul asjakohaste klambritega.Spetsaalse katuseredeli kinnitus tihendi komplekti abiga saab katuseredeli kinnitada katusele vigastamata katusekatte materjali veepidavust.Katuseredeli paigaldusel Classic (klassik) ja Valtskatusele on olemas paigalduskomplektile lisaks spetsaalne vasturaud millega abil katuseredel katusele lukustub. Classic (klassik) ja Valtskatusele paigaldatakse katuseredel katuseplekkidessi puurkruvide auke tegematta, katusesild monteeritakse mutter+polt süsteemil katuseprofiili valtsidele. Katusetööde ettevõttena on meil pakkuda erineva pikkusegaseina ja katuseredeleid, seinaredeleid. Pakume katuseredelit, seinaredelit ja katusesillda nii lihtsalt tsingituna kui ka värvituna pulbervärviga katusega samasse tooni.


Seinaredel võib alata ka kõrgelt
Seinaredel ei pea algama maapinnalt, ühiskondlikel hoonetel kasutatakse seinaredeleid, mis algavad selliselt kõrguselt, kuhu soovimatu külaline ei ulatugi. Eramajadel on soovitatav siiski alustada seinaredeliga mugavalt kõrguselt. Seinaredel kinnitatakse üle räästa ulatuvate kaartega katuseredelile ,katusesillale või parapetiplekile. Seinaredeli ja katuseredeli põhiülesanne on tagada turvaline juurdepääs katusele, korstna või teiste katusetarvikute juurde.

Kõrgemate räästaste korral peab seinaredelile lisaks paigaldama ka selja kaared ja turvasiini. Katuseredelile oleks vaja leida võimalikult rurvaline koht just kausele pääsemise ja seal hooldetööde tegemise seisukohast. Katusele võib paigaldada ka mitu katuseredelit neid saab egukalt kombineerida neid ühendavate katusesildadega. Katuseredel ei pea ulatuma harjani, kuigi see on soovitatav, siis on katuseredelit hea kinnitada harjapleki alt katusekonstruksooni. Selline katuseredeli lahendus näeb ka parem välja, sest harjani viidud katuseredel tekitab terviku pildi.

Katuseredelit ei ole mõtet panna laugele katustele kaldega alla 15 kraadi. Sellisel juhul on juba mugavam liikuda katuseplekill ja piisab ainult seinaredelist. Kindlasti ei tasu ära unusta enne katuseleminekut jalga tõmbamast kummitallaga jalanõusid. Samuti ei ole väikse kalde puhul vajalik kasutada katussilda.

Katusesild
Standartsena on katusesild kolmemeetriste moodulitena, mida saab vajadusel katusetööde käigus lõigata ja jätkata. Katusesilla kinnitusi sovitame kasutada ca 1 m sammuga. KIndlasti tuleb kasutada katusesilla originaal spets kinniteid, erinevatele katuseplekkidele võivad katusesilla kinnitusdetailid erineda. Katusesilda ja katusesilla kinnitusdetailid saab katusega samades värvitoonides. Katusesilla kinnitus detailid võimaldavad käiguteed muuta horisontaalseks kuni katusekaldeni 60 kraadi. Üle selle on soovitatav kasutada katusele pääsemiseks katuseluuke. Siiski tasub pigem üritada katuselepääs lahendada väljastpoolt, et vältida vihma, lume tuisu ja lumesulamisvee sissetungi. Mida madalam katuse kalle, seda kriitilisemalt tuleb katusetöödel suhtuda katuseluukide ja katuseläbiviikude paigaldamisse.

Igasugune sademete äravoolu takistav detail korjab hästi lund ja sodi. Vihm või lumi katusel sulades üritavad maapinnale jõuda kõige lähemat teed pidi. Teinekord  võib see olla teekond olla läbi katuseluukide ja katuseläbiviikude pööningu või eluruumide kaudu. Katuseredelid ja katusesillad on kasutatavad peaaegu kõikide katusekatete puhul, välja arvatud vanadel eterniitkatustel nende rabeduse tõttu.

Katuseredeli ja katusesilla tellimine
Kuna katusredeli ja katusesilla kinnitus lahendused on katuseprofiiliti erinevad siis soovime,et enne tellimist annate meile teada oma katusekatte materjalist kivikatus, plekkkatus (valts, kiviprofiil jne). Teid rahuldava leiame alati.

Katusetoote vastuvõtmine
Katus on kohale toodud, siis kontrollige kohe, et kõik tellitud kaubad on kohal.  Võimalikest vigastustest todetel tuleb viivitamatult informeerida Eesti Katused OÜ müügiesindajat.

Katuseprofiilide käsitlemine ja ladustamine.
Katuseplekid tuuakse kohalepealtlaetaval kraanaga autga. Katuseplekk laaditakse transpordilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 20cm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt meetri tagant asetatud põiktugedest. 

Katus on üldjuhul tehases kokku pakitud ning on kraana ja raamiga hõlpsalt tõstetavad. Väiksemate koguste ja lühemate profiilide puhl kui klient tuleb ise tehasesse järgi tuleks katuseplekk ükshaaval koormasse ja koormast maha tõsta. Siinkohal tuleb vältida, et katuseplekk ei hõõrdu teineteise vastu, profiile tõstetakse, mitte ei tõmmataega lohistata. Katusepleki teravad lõikeservad võivad vigastada alumise katusepleki viimistletud pinnakatet.

Katusepleki ääred ja nurgad võivad kergelt painduda, seega tuleb neid käsitleda ettevaatlikult. Lisaks võivad katuseplekid kergelt venida. Katuseplekki ei tohi tõsta vaid kahest otsast hoides. Võimalikud tekkinud kriimustused ja muud pinnakatte kahjustused likvideeritakse spetsiaalsete katuse parandusvärviga.

Tsingitud katuseplekke  ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis. Katuseplekid tuleb kaitsta otseste sademete eest ning vältida vee ja niiskuse kogunemist katuseplekkide vahele. Värvkattega ehk pinnakattega katuseplekid võib pakendamata ladustada kuni kaheks nädalaks. Pikemal ladustamisel järgida tsinkplaatide ladustamise reegleid.

Katuseplekkide töötlemine ja ettevalmistused paigalduseks.
Katuseplekid toimetatakse kliendile tellitud pikkustes.Katusetöödel vajalikud kaldlõiked, läbiviikude avaused jms. tehakse objektil katusetööde käigus. Katuseplekke võib lõigata tikksae, plekikääride või selleks ettenähtud elektrilise pleklõikuriga (nakerdaja). Meie soovitame plekikääre või nakerdajat. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada lõikeketast, kuna lõikamisel tekkivad sädemed põletavad katusepleki kaitseki. Katuseplekkide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb koheselt katuselt eemaldadaja pinnad hoolikalt puhastada. Katusepinnale hooletult jäänud puru hakkab roostetama ja võib kahjustada katusepleki pinda. Määrdunud katuseplekke võib puhastada majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega, lahusteid jm tugevatoimelisi kemikaale kasutada ei tohi.

Eterniit- asbestivaba kiudtsimentplaatide  ladustamistingimused.
1. Värvitud katuseplaate ja lisadetaile tuleb ladustada kaitstuna sademete ja niiskuse eest.
2. Plaatide võtmisel aluselt vältida nende lohistamist või lükkamist (kahjustab värvkatet).
3. Aluseid on lubatud virnastada maksimaalselt kahes kihis.
4. Aluste tõstmisel kraanaga tuleb kasutada tõsteharki (keelatud on kasutada tõstetroppe).