KAMPAANIA 2019

Septembris kõik vihmaveesüsteemid  -15% soodsamalt.

Vihmaveesüsteemide valik uuri lähemalt siin.

  

    


SÜGISKAMPAANIA 2017. 

NOVEMBRIS KÕIK TURVATOOTED SOODUSHINNAGA.
FB SÕPRADELE % ALL LISAKS.

 


SÜGISKAMPAANIA 2017
Oktoobris kõik vihmaveesüsteemid  -15% soodsamalt.

Vihmaveesüsteemide valik uuri lähemalt siin.

  

    SÜGISKAMPAANIA 2017 – „RUUKKI KIVIPROFIILIGA TASUTA KATUSE ALUSKATE“

KAMPAANIA ON LÄBI.

KAMPAANIATINGIMUSED

1. Kampaania korraldaja

Ruukki Products AS (edaspidi “Ruukki” või “Korraldaja”), äriregistri kood 10082335; aadress: Turba 7, 80010 Pärnu; meiliaadress: ruukki.ee(at)ruukki.com; lühinumber: 1914

2. Osalemise kriteeriumid

Kampaania on avatud kõigile eraisikutele

3. Kampaania kestus

Kampaaniaperiood on 11. september kuni 30. september 2017 (kaasa arvatud).

4. Kampaaniapakkumine

Kampaaniapakkumiseks on tasuta katuse aluskattekilet (edasipidi "Kampaaniatoode") võrdses koguses tellitud katuseprofiiliga. Kogust mõõdetakse ruutmeetrites.

Kampaaniapakkumise korras lisab Korraldaja kvalifitseeruvale tellimusele Kampaaniatooteid (a) võttes arvesse tellimuse objektiks oleva hoone katusekonstruktsiooni ja sellele esitatavaid nõudeid ning (b) vastavalt tellitud katusekattematerjali kvaliteediklassile:
 

Kampaaniatoode konstruktsioonitüüp, Ruukki kvaliteediklass
Ruukki 160 FIX soojustatud katuslagi, Ruukki 50 Plus/Ruukki 40
Ruukki 125 FIX soojustatud katuslagi, Ruukki 30
Ruukki 50 Plus (Anticon Proof) aluskattekile soojustamata katuslagi, Ruukki 50 Plus/Ruukki 40
Ruukki 30 (ROOFPROOF) aluskattekile soojustamata katuslagi, Ruukki 30

Juhul, kui kampaaniaperioodil lõppeb mõni Kampaaniatoode otsa, on Korraldajal õigus asendada see omal äranägemisel teise Kampaaniatootega.

5. Õigus kampaaniapakkumisele

Kampaaniapakkumise rakendamise aluseks on kampaaniaperioodil Ruukki Express katusekeskustest või Ruukki Partner-ettevõtetele (loetelu: www.ruukki.com/est/b2c/kontakt#edasimüüja-otsing) esitatud tellimus, mis sisaldab ühte loetelus a-g kirjeldatud toodetest minimaalselt koguses 50 m2.

Ruukki 50 Plus kvaliteediklassis:
a. Ruukki Adamante® Ruukki 50 Plus,
b. Ruukki Armorium® Ruukki 50 Plus,

Ruukki 40 kvaliteediklassis:
c. Ruukki Adamante® Ruukki 40,
d. Ruukki Finnera® Ruukki 40,
e. Ruukki Teraskivi FEB Forma® Ruukki 40,

Ruukki 30 kvaliteediklassis:
f. Ruukki Teraskivi FEB Forma® Ruukki 30,
g. Ruukki Teraskivi Eco Ruukki 30.

6. Lisatingimused

Korraldaja jätab endale õiguse igal hetkel ilma eelneva teavituseta lõpetada kampaania ja peatada pakkumine vääramatu jõu (force majeure), kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel. Korraldaja teavitab sellest kodulehe vahendusel.
Kampaaniapakkumise väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ja kampaaniapakkumist ei vahetata muu asja (sh näiteks alternatiivse toote/katuse aluskatte) või teenuse vastu. Samuti ei kompenseeri Korraldaja kampaaniapakkumise kättesaamisega seotud kulutusi.

7. Kampaania reeglid puudutavad kõiki osalejaid

Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kehtestanud käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania reegleid muuta.

8. Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine

Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta tuleb saata Korraldaja meiliaadressile ruukki.ee(at)ruukki.com või kirjalikult Korraldajale aadressil: Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu, märgufraasiga “Ruukki sügiskampaania” hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast kampaania lõppemist.