Lumetõkkete paigaldus

Lumetõkkete paigaldust nii teras- kui kivikatustele ning pakume ka lumetõkete kontrolli- hooldust. Lisaks lumetõketele pakume ka katuse turvatooteid. Hinnapakkumist lumetõkke paigalduseks palume edastada katuse profiili nimetus ja värvitoon, objekti aadress ning võimalusel pilti objektist.
Lumetõkked on hädavajalikud meie kliimas, kuna suur lumekogus võib katusel koguneda väga kiiresti. Seetõttu on lumetõkked mõistlik paigaldada mitte ainult ohutuse tagamiseks, vaid ka seadusest tuleneva kohustuse tõttu. Lisaks sellele, et lumetõkked aitavad inimeste ja varade kaitset, hoiavad need ära ka vihmaveesüsteemide purunemise. Eriti märgatav on vajadus lumetõkete järele märtsikuus, kui lume hulk katustel on juba

väga suur ja suur hulk lund võib massina alla liikuda, põhjustades purustavat jõudu.


 

Kirjuta meile