Lisaplekid

Lisaplekid

Lisaplekid on kasutatavad kõigil katusetöödel ja üldehitus tööde puhul.
Erinevate lisaplekkide ja liistprofiilide vajaduse ning liistprofiilide koguse määrab ära katuse kuju ehk katusetööde ja katuse ehitus keerukus. Lisaplekid, harjaplekk, otsaplekk, räästaplekk, neeluplekk, korstnaplekk ja liiteplekk milleta katusetöid ei saakski nõuete kohaselt teostatud, lisaplekid on esmalt tähtsad ja vajalikud katusetööde ehituse käigus.

Pakume lisaplekkide värvi valikut kogu RR värvi kataloogi ulatuses. Saame pakkuda igale seinaprofiilile ja katuseprofiilile samast pinnakatet ja samast värvitoonist lisaplekke. Pinnamaterjal: tsink, Al-Zn, Polüester, Mattnova,Pural Matt, PUR , PVDF, Printech, Roostevaba teras.

              

Kõik lisaplekid, harjaplekid, otsaplekid, viiluplekid, räästaplekid, aknaplekid, sokli plekid, korstna mütsid jne saad tellida katusega samast pinnakattest Pural, Pural Matt,Purex, Polüester ja samast värvitoonist lisaks valmistame liistprofiile ja lisaplekke tsingitud plekist.
Ükski katusetöö ega liistprofiil valmistamine ei tohiks jääda sobiliku värvitooni ja lahenduse leidmise taha.Dekoratiivsed lisalekid ja ka fassaadikassetid saame värvida pulbervärviga RAL värvikataloogist sobiliku toonii

Võta ühendust meie müügimeeskonnaga >>>

Pakume ehitusel vaja minevad liistprofiilid - aknaplekid, parapetiplekid, sokliplekid, ääreplekid, nurgaplekid jne. Erimõõdulised lisaplekid valmistame kliendi koostatud joonise järgi maksimaalse pikkusena 3000mm. Kui tellida liistprofiilid koos paigalduse siis mõõdistame, projekteerimine, valmistame lisaplekid ja teaostame kõik paigaldamisega seotud tööd.

Aknaplekid 
Aknaplekid on hoone fassaadil väga oluline osa, millele sageli liiga vähe tähelepanu pööratakse. Nõuete mitte vastavalt paigaldatud aknaplekid võivad hakata fassaadi kaitsmise asemel rikkuma. Valesti paigaldatud aknaplekid lasevad sadevee fassaadi katte vahele tekitates niiskus kahustust ja hallitust.

Eesti Katused OÜ paigaldatud aknaplekk ulatub aknapiida veesoondest üle. Aknaplekk peab jääma aknapiida alla kus aknalt valguv sadevesi veesoones murgub ja aknalekile juhitakse.
Aknaplekid mis on paigaldatud kõrgemale näiteks akna raami külge ja silikooniga tihendatud on paigaldatud valesti, aknaraami seest tulev kondentsvesi ei satu sedasi aknaplekile vaid aknapleki taha.Aknaplekk peab ulatuma üle välisseina ja olema tagasipaindega ehk veeninaga. Aknapleki kalle ei tohi olla väiksem kui 8 º ja aknapleki veenina kaugus seinast ei tohi olla väiksem kui 30 mm. Soovituslik kalle aknaplekile on 15º.

Parapetiplekid
Parapetiga ehk räästata lamekatusega SBS vüi PVC katusega hoonetel oli tüüpiliseks puuduseks parapetilt seinale voolav vesi ning sellest tulenevalt märguv ja lagunev fassaadipind. Sadevee valgumist fassaadile soodustavad parapetiplekil olematu või liiga väikesed kalded. Parapetiplekid paigaldatakse spetsaalselt ettevalmistatud pinnale ning paraptiplekkide paigaldus taristule peavad olema eelnevalt antud vajalikud kalded.

Parapetiplekkide mõlemad küljed peaks olema varustatud veeninaga. Parapetipleki veenina kaugus seinast ei tohi olla väiksem kui 30 mm.  Parapetiplekid vüiks oma vahel jätkata valtsitud valtsiühendustega. Parapetiplekid kinnitatakse kinnitusklambrite ja tihendiga varustatud kruvidega. 

Küsi toote kohta lisainfot või pakkumist:

captcha