Katusetööd, katuse parandus ja katuseabi

Katusetööd, Eesti Katused OÜ-lt. Uurige lisaks katusetööd AVALEHT . Uurige lisaks MATERJALID.

 
Miks need katused siis ikka vette ei pea?
Klientide pöördumiste statistika näitab, et enamikel juhtudel on katus lihtsalt väga vana  ja vajaks enne täielikku amortisatsiooni kapitaalsemat remonti. Pltidel on näha vanad eterniidist katused mille kandvad konstruktsioonid on veel head kuid osaline
katusekatte parandamine  või osaline parendus ei ole enam mõistlik ja tooks ilmselt rohkem kahju kui kasu, sest vana eterniit on rabe ja mureneb kergesti. Vanematele hoonetele on heaks katusetööde lahenduseks UUS terasest Kiviprofiil katus mis on kerg, soodne, nägus ja mis omab pikka garantii perjoodi kuni 50 aastat.
Katustel mida piltidel näha on katusetööde käigus eemaldati vana katusekate ja roovitus,
parandatud ositi katuse kanvaid konstruktsioone, paigaldatud antikondensaat katuse aluskate, paigaldatud uus roovitus, ja ehitati UUS parima garantiiga Kiviprofiil katus. Lahenduseks Kiviprofiil Teraskivi Feb Forma ja teisel juhul Kiviprofiil Teraskivi katus. Tulemuseks on SUPERLUX katusetöö ja katus mis kestab. Katusetööd plekkkatusega on kiirelt teostatav ja kliendile mõistlik lahendus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eesti Katused meistritel tuleb hinnata ja vaadata üle ning parandada ka suhteliselt hiljuti ehitatud plekkkatuseid mis kliendi kahjuks kipuvad ikkagist kuskilt läbi tilkuma. Probleemiks ei ole mitte katusematerjalide halb kvaliteet vaid katusetöödel ehk katusekatte paigaldamise käigus tehtud paigaldamise vead. Paljuski rikutakse katusetöö käigus katusematerjal oskamatusest lihtsalt ära. Tehakse valed lõikeid on ka juhuseid kus tellitakse katuseplekid valest ja see ei kata soovitud katuse pinda terviklikult. Levinud pobleemiks on ikka  puudulikud töövõtted, spetsiaalsete töövahendite puudumine, vale mõõdistus ja erimõõduliste liistprofiilide oskamatu projekteeerimine ja paigaldus. Kui probleemid katusetöödel paigaldamisel tekivad siis kiputakse seda silikooniga parandama, mis esialgu just kui töötaks kuid pikemas perspektiivis toob see hoone omanikule suurema väljamineku.

Tihti puutume kokku katuse tuuldumise probeemiga kus katusetöödel katuse konstruktsioonide tuuldumisele ei pöörata üldse tähelepanu ja katuse aluskatte alla jääval niiskusel ei ole kuskilt välja tuulduda ja see kondenseerub ning tilgub aluskattelt tagasi. Tilkudes tagasi katuse kandvatele konstruktsioonidele tekitades sellega niiskus kahjustust ja hallitust. Katuse tuuldumise probleeme süvendab kui räästad ehitatakse liigselt kinni kus takistatakse õhu vaba ligipääs katusepleki ja aluskatte alla ning. Katusetöödel tuleks jälgida, et  katuse harja tuulutatavad sõlmed ehitatakse õigesti, tihi on harjatuulutus ehitamatta jäetud ja antud vigade parandus nõuab suure katuse osa avamist.

Katusetöödega vähe kokku puuteid omaval ehitajal on probleeme paljude kohtade õigesti ja veetihedalt ehitamisega, katuseaknad, neelud, korstnate ümbrused, läbiviigud, vintskapi ümbrused kus on veetihedus õigesti tagamatta või siis teostatud "ajutise" silikoonimisega mis katusetööde garantiiks antud ajal 2 aastat ehk kestabki. Katusetöödel siledate pindade paigaldamisega saab tava ehitusmees  hakkama siis nendes eelnevalt mainitud avade, uukide, liitmike veetihedaks ehitamisega saab teinekord mõistus kergesti otsa.

Meie põhiegevusalaks on katusetööd samas pakume erinevaid katusematerjale, vihmaveesüsteeme, katuseredeleid, katusesildasid, lumetõkkeid, katuse läbiviike, katuse aluskatet ja palju muid katusetarvikuid. Kestva katusetööde üks osa on kvaliteetne katusematerjal kuid mitte vähem tähtis ei ole katusetööd ja selle katusetöö kvaliteet. Eesti Katused OÜ pakub katusetööde garantiiks 5 aasat.

Katusetööde ettevõttena soovime, et kliendid saaksid olla kindlad katuse ehituse ja katusetööde töökindluses. Pakume kestvat katusetööde kvaliteeti ja parimat katusetööde lahendust tulevikuks. Eesti Katused OÜ annab kõigile teostatud terasprofiil katusetöödele seadusest tulenevalt kahe (2) aasta asemel viie (5) aastase garantii perjoodi. Meie garantiitööde konto on null ja selliseks kavatseme selle ka edaspidi jätta.
Eesti Katused OÜ koostööpartnerid on oma ala tuntumad ja suuremad katusematerjalide tootjad Toode AS ja Ruukki Products  AS. Katusetöödel kasutame ainult AS Puumarket kvaliteetset kuivatatud sae materjale.
Katusetööks soovitame Pural pinnakatetega katusematerjali garantiiga 50 aastat.
Ruukki Purex pinnakatetegaatusematerjali garantiiga 40 aastat.
Poluester  ja Poluester matt pinnakatetega katusematerjali garantii 30 aastat.
Kindel valik, Ruukki vihmaveesüsteemi garantiiga  20 aastat.
Leidke endale sobilik katuse toode, uuri lisaks siit.

Kui vundament on maja alustala, siis katus on selle kindlustus. Kvaliteetselt ja kindlalt tehtud katusetööd garanteerib hoonele pika eluea ning aitab vähendada soojakadusid katuse kaudu. Öeldakse, et kuni 80% sooja kadudest tekib läbi katuse, mis seab kindlad nõudmised katusetöödel katuse soojustamisele ja õigesti lahendatud katusetööle. Katuseplekk hoiab eemale sadevee ning annab hoonele kena ja antud miljöösse sobiliku välimuse.
Võtke kindlasti kontakti ja uuriga katusematerjalide või katusetööde kohta täpsemlt, vajadusel kutsuge katusemeister objektile kohale.

Võta meiega ühendust