Vihmaveesüsteemi paigaldus

Vihmaveesüsteemide paigaldus, vihmaveerennide parandus ja hooldus. Paigaldame kõiki Eestis saada olevaid terasest vihmaveesüsteeme. Vihmaveesüsteemi paigaldamise hinnapakkumise küsimisel kirjeldage vihmaveesüsteemi paigalduse töö mahtu lisage objekti aadress ja pildid objektist. Kindlustatud hoone vihmaveesüsteemi kahjukäsitluseks hindamine ja vihmaveesüsteemi taastamine.

Väga oluline on vihmaveesüsteemi paigaldustäpsus ning, et see oleks tehtud õigesti. Kui vihmaveesüsteemi paigaldus on teostatud asjatundmatult ehk nõuete mitte vastaselt siis võib katuselt maha libisev lumi vihmaveesüsteemi renni

endaga kaasa või rikub vihmaveesüsteemi rennile antud kalded.Vihmaveesüsteemi paigaldusel tuleb jälgida, et katusepleki üle räästa mõtteliselt pikendades jääb vihmaveesüsteemi renni serv sellest joonest alla poole. Katuselt hooga libisev lumi peaks vihmaveesüsteemi rennist üle liikuda saama. Kui vihmaveesüsteemi renni serv on katuseplekist  kõrgemal, siis takerdub lumi ja jää vihmaveerenni ja võib rikkuda selle kuju, kalded või toob vihmaveesüsteemi renni suure tõenäosusega pikas perspektiivis alla. 
Vihmaveerenni liited tuleb korralikult mastiksiga tihendada, liitmikel kasutada POP neete. Kruvi kinnitus sobib ainult kandurite paigaldamiseks.

Võta meiega ühendust