Aknapleki paigaldus

Aknapleki paigaldus
Aknaplekid on hoone fassaadil väga oluline osa, millele sageli liiga vähe tähelepanu pööratakse. Nõuete mitte vastavalt paigaldatud aknaplekid võivad hakata fassaadi kaitsmise asemel rikkuma. Valesti paigaldatud aknaplekid lasevad sadevee fassaadi katte vahele tekitates niiskus kahustust ja hallitust.

Eesti Katused OÜ paigaldatud aknaplekk ulatub aknapiida veesoondest üle. Aknaplekk peab jääma aknapiida alla kus aknalt valguv sadevesi veesoones murgub ja aknalekile juhitakse.
Aknaplekid mis on paigaldatud kõrgemale näiteks akna raami külge ja silikooniga tihendatud on paigaldatud valesti, aknaraami seest tulev kondentsvesi ei satu sedasi aknaplekile vaid aknapleki taha.Aknaplekk peab ulatuma üle välisseina ja olema tagasipaindega ehk veeninaga. Aknapleki kalle ei tohi olla väiksem kui 8 º ja aknapleki veenina kaugus seinast ei tohi olla väiksem kui 30 mm. Soovituslik kalle aknaplekile on 15º.

 

Kirjuta meile