Katusetööd, teostuse ja järjekord.

Katusetööd, katuse ehitus, hooldus, ABC algajale.

Ei tundu loogiline aga mida Teil kohe katusetöödega alustades vaja ei ole on katuseplekid. Katuseprofiilide pikkused ja kogused mõõdistatakse aluskatte ja roovituse paigaldamise järel uue roovituse järgi. Sedas saab olla kindel, et plekkid ei saaks tellitud valedes mõõdus.

Katusetööd, tööde teostuse järjekord.
1. Katusetööde alustamisel esmalt emaldage vana katusekate. Eemaldage nii palju vana katust kui palju suudate paigaldada aluskatet. Ööseks ilma kateta katust lahti ei jäeta

2. Eemaldage katuselt vana roovitus. Kui vana roovitus on tihe ja heas seisukorras võib seda konstruktsiooni jäigastavat kihti mitte eemaldada ning paigaldage sarika kohtadel prussi 50-75mm mis kinnitataks läbi olemas oleva roovituse sarikate külge. Prussi on vajalik aluskatte aluse pinna tuuldumiseks.

3. Paigaldage katuse aluskate. Soovitav paigaldada antikondensaat aluskate. Mitte hingavat antikondensaat aluskatet ei tohi paigaldada pingule. Aluskate peaks jääma keskelt lonti kuskil 20mm mis tagab, et aluskattele sattuv kondentsvesi ei satuks liistude alla ja sarikate vahele vaid eemalduks aluskatte keskelt katuse konstruktsioonist välja voolates.

4. Paigaldage aluskatte peale tuulutus liist- distantsliist 25#50mm. Liist on vajalik pleki aluse pinna tuuldumiseks. Siledapinnaliste profiilide puhul Classic ja Valtskatus puhul kasutada prussi vähemalt 50#50mm.

5. Paigaldage uus roovitis 22#100, suurema sarikavahe korral kasutada 32#100mm kuiva materali. Järgige profiilplekile sobiliku roovituse sammu. Kivimustri profiiliga ei tohiks kasutada roovituse paigaldamisels roovituse sammu klotse millega immiteerida roovi sammu. Kasutatav roovi lauad ei pruugi olla täpselt 100mm ja klotsiga paigaldades viga roovituses ainult kasvab. Mõõdud tuleks võtta mõõdulindga , et roovituse tsenter järgmise roovituse tsentrini oleks täpne.

6. Kinnitage  
katuseplekk paraleelselt roovituse äärega. Katuseprofiil peaks räästast üle ulatuma 30-45mm.
7. Paigaldage kõik lisatarvikud (tihendid, lisaplekid) vihmaveesüsteem ja turvatooted.

Ostate katuse meie esindusest, anname juba aluskattega kaasa katuse paigaldamise juhise lisaks on Teil alati võimalik nõu ja abi küsida.

Kui jätate katuse Eesti Katused meistrite hooleks siis pakume terviklahendust alatest pakkumise eelsest mõõdistusest kuni uue katuseni välja. Koos arvega anname Teile üle materjali tootja poolse garantii katuseplekile mis on Teile lisa kindlustus katuse toimimise perioodiks. Arvega koos tuleb dokumentatsioon katuse kasutus juhend ja katuse hooldus juhend. Katusetööle anname garanii 5 asastat. 

Katusepleki hooldus.
Kui katuseplekk on määrdunud siis võib ja oleks mõistlik katuseplekki puhastada. Enamasti pakuvad katusepleki puhastuse teenust ka katusetööde ettevõtted. Katusepleki pesemiseks soovitame pehmet harja ja voolavat vett. Pesuvahendi kasutamisel peab konsulteerima pesuvahendi müüjaga, kas antud katuseplekile on küsitud pesuvahend lubatud. Kui katuseplekk on saanud kahjustada (kriimustused) tuleks need puhastada ja koheselt parandusvärviga katta.

Kui katusele koguneb puuoksi ja lehti, siis tuleks need katuselt eemaldada. Katuse hoolduse käigus peaks üle vaatama katuseplekki kinnitus punktid kas katuskruvid ei ole pesuga saanud khjustada, kontrollima liistprofiilide kinnitatust, vihmaveesüsteemi puhtust, katuseliidete seisukorda, läbiviikude tihendite seisukorda, katuseredelite, katusesildade ja lumetõkete kinnitatust uueks hooajaks. Kindlast peaks tähelepanu pöörama katuseakendele ja vajadusel nende ümbrust puhastama.


Reegline Eestis saada olevad vihmaveesüsteemid on väga kvaliteetsed, töökindlad ja detailid sobivad kenast üheks terviklikuks kokku. Kui vihmaveespsteemi muredega meie poole pöördutakse siis klient ise ei mõista, et mured miks tema vihmaveespsteem on lakanud toimimast algasid selle paigaldamise hetkel mitte ei just nüüd ja praegu
 

Vihmaveesüsteemi paigaldus.

Väga oluline on vihmaveesüsteemi paigaldus ning, et see oleks tehtud õigesti. Kui vihmaveesüsteemi paigaldus on teostatud asjatundmatult ehk nõuete mitte vastaselt siis võib viia katuselt maha libisev lumi vihmaveesüsteemi renni endaga kaasa või rikub vihmaveesüsteemi rennile antud kalded. Vihmaveesüsteemi paigaldusel peab jälgima, et katusepleki üle räästa mõtteliselt pikendades jääb vihmaveesüsteemi renni serv sellest joonest alla poole. See tagab selle, et katuselt hooga libisev lumi ja jää lendab vihmaveesüsteemi rennist üle. Kui vihmaveesüsteemi renni serv on katuseplekist  kõrgemal, siis takerdub lumi ja jää vihmaveerenni ja võib rikkuda selle kuju, kalded või toob need suure tõenäosusega pikas perspektiivis alla. 
Vihmaveerenni liited tuleb korralikult mastiksiga tihendada kasutada vajadusel POP neete. Kruvi kinnitus sobib ainult kandurite paigaldamiseks.


Lumetõkke paigaldus ja vajalikus.

Lumetõkke paigaldus võib küll tunduda luksusena, kuid keegi taha, et raske lumemüts talle pähe kukub. Lumetõkke paigaldamine katustel on meie kliimas hädavajalik ja kohati ka seadusest tulenev kohustus. Vajaduse lumetõkke paigalduse järele loob katusele kogunev suur lume kogus mis võib sinna tekkida ühe ööga. Võib ju tunduda, et oleks ju hea kui lumi katuselt maha libiseb kuid teatud juhtudel on siiski mõistlik lund lumetükkega katusel kinni hoida. Vajadusel tuleb katuselt lume koormust lumetükke tagant vähendada. Lume katuselt eemaldamine oleks siis kontrollitud ja ohutu.

Valtskatustel kus on kasutatud katusepealset renni siis katusepealne renn ei ole lumetõke. Ka katusepealse renni puhul tuleks kasutada lume koormuse hoidmiseks lumetõkkeid. 

Lisaks inimese ja räästa alla paigutatud vara turvamisele on lumetõketel ka vihmaveesüsteemide kaitsmise ülesanne. Eriti ilmneb lumetõkete vajadus märtsi kuus kui katusele on kogunenud korralik kogus lund ning ühel hetkel hakkab see kõik mass alla liikuma ja pühib teelt kõik, mis ette jääb. Üks kuupmeeter märga lund võib kaalud  200 kg ja võib vaid ette kujutada, kui suurt purustavat jõudu selline liikuv kogus endast kujutab.

Lumetõkked toruvarjant ( kivi ja plekkkatusele). 
Lumetõkked turuvariandi kasuks tuleks otsustada tugevama kinnituse pärast. Spetsiaalse lumetõkke tihendi komplekti abiga saab lumetõkke üldkinniti kinnitada katusele vigastamata katusekatte materjali veetihedust. Lumetõkke paigaldusel Classic (klassik) ja Valtskatusele on olemas üldkinnitile lisaks spetsiaalne vasturaud mille abil lumetõke katusele lukustub. Classic (klassik) ja Valtskatusele paigaldatakse lumetõke katuseplekki puurkruvide auke tegemata, lumetõkke monteeritakse mutter+polt süsteemil katuseprofiili valtside külge. Toru varjant lumetõke laseb okaspuude okkad, väiksemad oksad ja

 puulehed kenasti läbi. Selle lumetõkke variandi miinus on mõnevõrra kõrgem hind. Eeliseks töökindlus ja ega seda vast seda elu jooksul rohkem ostma ei peaks.

Kiviprofiil ja trapetsprofiil teraskatuse puhul saab kasutada ka profiili laineharjadele kruvitavat kolmnurkset lumetõkkeplekki, mille hind on 5,1 eurot /jm. Miinuseks on prahi suur kogunemine ja teravama katuse korral lumetõkkele suruv raske mass, mistõttu lumetõke võib kas katusest välja rebitud  või lihtsalt mõlki minna.
Lumetõkete temaatika on lahendamata olemaolevatele eterniitkatustele, sest see materjal ei luba oma rabeduse tõttu kasutada ühtegi üldlevinud lumetõkke lahendust. Kõigile teistele kaldkatusel kasutatavatele katusematerjalidele on Eestis lumetõkkeid müüvatel firmadel lahendus pakkuda.

Soojusta hoolikalt ning jääpurikad ei teki.
Talvel tekitavad palju muret räästas rippuvad jääpurikad. Miks jääpurikad räästastesse tekivad? Probleem ei ole niivõrd jääpurikas oma ilus ja uhkuses, vaid selle tekke põhjus. Jääpurikad tekivad olukorras, kus katuse alla pääseb ebapiisava soojustamise tõttu soe õhk, mis katuse all räästas kondenseerudes ja külma välisõhuga kokku puutudes moodustabki külmunud veesamba.

Kahjuks on ka paljudel tänapäeval renoveeritud katustel katusetööde käigus soojustamine lohakalt tehtud ja tulemust saab hinnata talvel. Päris uus ehitistel siiski jääpurikamuret täheldatud ei ole, aga eks erand kinnitab reeglit sealgi.
Siin kohal ei ole muud soovitust kui tuleb olla hoolikas hoone soojustamisel ja katusetööde käigus lisasoojustuse paigaldamisel ning tuleb pöörata tähele panu järelevalve vajadusele. Katusetööd võivad tunduda lihtsa tööna, kuid ka siin on võimalik väikseid vigu tehes saavutada väga kurva tulemuse.

Kuidas korstnapühkija katusele pääseb?
Eestis kirjutab seadus ette, missugused katuse turvatarvikud katusetööde käigus paigaldada ja kus need peavad olema, seetõttu on ka eramajade katused detailirohked. Katustel on palju rohkem kohustusi ja ülesandeid kui vaid tubade kaitsmine sademete ja ilmamõjude eest. Katusest tuleb välja mitmesuguseid läbiviike, korstnad, läbiviik ventilaatorid, ventilatsioonikorstnad, antennid, katuseaknad jms. Kõik need lisatarvikud nõuavad mingi aja tagant looldust või siis vähemalt ülevaatust. Kuidas siis katusel nendeni ligi pääseb?

Enamasti on Põhjamaades ja Eestiski levinud viilkatused mille tarbeks on vaja töötatud katuse turvatooted, abivahendeid milledel saab turvaliselt liikuda. Maja omanikele tulevad abiks katuseredelid ja katusesillad- käiguteed. Katuse turvatoodete paigaldamisel tehtav investeering tasub ennast kindlasti tööohutusel ja turvatunde loomisel ära. Katuseredel võib saada alguse juba seinalt, kuhu kinnitatakse vertikaalne seinaredeli raam vastavalt räästa kõrgusele maapinnast.Katuseredel ei pea ulatuma harjani, kuigi see on soovitatav, siis on katuseredelit võimalik kinnitada harjapleki alt katuse kande  konstruktsioonidesse.

Selline katuseredeli lahendus näeb ka parem välja, sest harjani viidud katuseredel tekitab terviku pildi. Katuseredel kinnitub katusele kruvide,Classic ja Valtskatuse puhul asjakohaste klambritega. Spetsialse katuseredeli kinnitus tihendi komplekti abiga saab katuseredeli kinnitada katusele vigastamata katusekatte materjali veepidavust.Katuseredeli paigaldusel Classic (klassik) ja Valtskatusele on olemas paigalduskomplektile lisaks spetsiaalne vasturaud millega abil katuseredel katusele lukustub. Classic (klassik) ja Valtskatusele paigaldatakse katuseredel katuseplekki puurkruvide auke tegemata, katusesild monteeritakse mutter+polt süsteemil katuseprofiili valtsidele. Katusetööde ettevõttena on meil pakkuda erineva pikkusegaseina ja katuseredeleid, seinaredeleid. Pakume katuseredelit, seinaredelit ja katusesilda nii lihtsalt tsingituna kui ka värvituna pulbervärviga katusega samasse tooni.

Seinaredel võib alata ka kõrgelt
Seinaredel ei pea algama maapinnalt, ühiskondlikel hoonetel kasutatakse seinaredeleid, mis algavad selliselt kõrguselt, kuhu soovimatu külaline ei ulatugi. Eramajadel on soovitatav siiski alustada seinaredeliga mugavalt kõrguselt. Seinaredel kinnitatakse üle räästa ulatuvate kaartega katuseredelile, katusesillale või müüri plekile. Seinaredeli ja katuseredeli põhiülesanne on tagada turvaline juurdepääs katusele, korstna või teiste katusetarvikute juurde.

Kõrgemate räästaste korral peab seinaredelile lisaks paigaldama ka selja kaared ja turvasiini. Katuseredelile oleks vaja leida võimalikult turvaline koht just kausele pääsemise ja seal hooldetööde tegemise seisukohast. Katusele võib paigaldada ka mitu katuseredelit neid saab edukalt kombineerida neid ühendavate katusesildadega. Katuseredel ei pea ulatuma harjani, kuigi see on soovitatav, siis on katuseredelit hea kinnitada harjapleki alt katuse konstruktsiooni. Selline katuseredeli lahendus näeb ka parem välja, sest harjani viidud katuseredel tekitab terviku pildi.

Katuseredelit ei ole mõtet panna laugele katustele kaldega alla 15 kraadi. Sellisel juhul on juba mugavam liikuda katuseplekil ja piisab ainult seinaredelist. Kindlasti ei tasu ära unusta enne katusele minekut jalga tõmbamast kummitallaga jalanõusid. Samuti ei ole väikse kalde puhul vajalik kasutada katussilda.

Katusesild
Standardsena on katusesild 3ja 1,4 meetriste moodulitena, mida saab vajadusel katusetööde käigus lõigata ja jätkata. Katusesilla kinnitusi soovitame kasutada  0.9 m sammuga. Kindlasti tuleb kasutada katusesilla originaal spets kinniteid, erinevatele katuseplekkidele võivad katusesilla kinnitusdetailid erineda. Katusesilda ja katusesilla kinnitusdetailid saab katusega samades värvitoonides. Katusesilla kinnitus detailid võimaldavad käiguteed muuta horisontaalseks kuni katusekaldeni 60 kraadi. Üle selle on soovitatav kasutada katusele pääsemiseks katuseluuke. Siiski tasub pigem üritada katuselepääs lahendada väljastpoolt, et vältida vihma, lume tuisu ja lumesulamisvee sissetungi. Mida madalam katuse kalle, seda kriitilisemalt tuleb katusetöödel suhtuda katuseluukide ja katuseläbiviikude paigaldamisse.

Igasugune sademete äravoolu takistav detail korjab hästi lund ja sodi. Vihm või lumi katusel sulades üritavad maapinnale jõuda kõige lähemat teed pidi. Teinekord  võib see olla teekond olla läbi katuseluukide ja katuseläbiviikude pööningu või eluruumide kaudu. Katuseredelid ja katusesillad on kasutatavad peaaegu kõikide katusekatete puhul, välja arvatud vanadel eterniitkatustel nende rabeduse tõttu.

Katuseredeli ja katusesilla tellimine
Kuna katusredeli ja katusesilla kinnitus lahendused on katuseprofiiliti erinevad siis soovime,et enne tellimist annate meile teada oma katusekatte materjalist kivikatus, plekkkatus (valts, kiviprofiil jne). Teid rahuldava leiame alati.

Katusetoote vastuvõtmine
Katus on kohale toodud, siis kontrollige kohe, et kõik tellitud kaubad on kohal.  Võimalikest vigastustest toodetel tuleb viivitamatult informeerida Eesti Katused OÜ müügiesindajat.

Katuseprofiilide käsitlemine ja ladustamine.
Katuseplekid tuuakse kohalepealtlaetaval kraanaga autoga. Katuseplekk laaditakse transpordilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 200mm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt meetri tagant asetatud põiktugedest. 

Katus on üldjuhul tehases kokku pakitud ning on kraana ja raamiga hõlpsalt tõstetavad. Väiksemate koguste ja lühemate profiilide puhul kui klient tuleb ise tehasesse järgi tuleks katuseplekk ükshaaval koormasse ja koormast maha tõsta. Siinkohal tuleb vältida, et katuseplekk ei hõõrdu teineteise vastu, profiile tõstetakse, mitte ei tõmmata ega lohistata. Katusepleki teravad lõikeservad võivad vigastada alumise katusepleki viimistletud pinnakatet.

Katusepleki ääred ja nurgad võivad kergelt painduda, seega tuleb neid käsitleda ettevaatlikult. Lisaks võivad katuseplekid kergelt venida. Katuseplekki ei tohi tõsta vaid kahest otsast hoides. Võimalikud tekkinud kriimustused ja muud pinnakatte kahjustused likvideeritakse spetsiaalsete katuse parandusvärviga.

Tsingitud katuseplekke  ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis. Katuseplekid tuleb kaitsta otseste sademete eest ning vältida vee ja niiskuse kogunemist katuseplekkide vahele. Värvkattega ehk pinnakattega katuseplekid võib pakendamata ladustada kuni kaheks nädalaks. Pikemal ladustamisel järgida tsinkplaatide ladustamise reegleid.

Katuseplekkide töötlemine ja ettevalmistused paigalduseks.
Katuseplekid toimetatakse kliendile tellitud pikkustes.Katusetöödel vajalikud kaldlõiked, läbiviikude avaused jms. tehakse objektil katusetööde käigus. Katuseplekke võib lõigata tikksae, plekikääride või selleks ettenähtud elektrilise pleki lõikuriga. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada abrasiiv lõikeketast, kuna lõikamisel tekkivad sädemed põletavad katusepleki kaitsekihti. Katuseplekkide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb koheselt katuselt eemaldadaja pinnad hoolikalt puhastada. Katusepinnale hooletult jäänud puru hakkab roostetama ja võib kahjustada katusepleki pinda. Määrdunud katuseplekke võib puhastada majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega, lahusteid jm tugevatoimelisi kemikaale kasutada ei tohi.

Eterniit- asbestivaba kiud tsement plaatide  ladustamistingimused.
1. Värvitud katuseplaate ja lisadetaile tuleb ladustada kaitstuna sademete ja niiskuse eest.
2. Plaatide võtmisel aluselt vältida nende lohistamist või lükkamist (kahjustab värvkatet).
3. Aluseid on lubatud virnastada maksimaalselt kahes kihis.
4. Aluste tõstmisel kraanaga tuleb kasutada tõsteharki (keelatud on kasutada tõstetroppe).