Katusetööd, katuse parandus ja katuseabi

Katusetööd, Eesti Katused OÜ-lt. Uurige lisaks katusetööd AVALEHT . Uurige lisaks MATERJALID.

 

Miks need katused siis ikka vette ei pea?
Klientide pöördumiste statistika näitab, et enamikel juhtudel on katus lihtsalt väga vana  ja vajaks enne täieliku amortisatsiooni kapitaalsemat remonti. Pltidel on näha vanad eterniidist katused mille kandvad konstruktsioonid on head kuid mille katuse kate amortiseerunud rääkimatta esteetilisest väljanagemisest. Osaline
katusekatte parandamine  või lappimise töö ei ole enam mõistlik ja tooks ilmselt rohkem kahju kui kasu? Vana eterniit on rabe ja tihti omab silmaga nähtanatuid mõrasid, töö on kulukas ja tulemus lühiajaline.

Vanematele hoonetele on heaks katusetööde lahenduseks UUS terasest Kiviprofiil, Trapetsprofiil või Classic  katus mis on kerge, soodne, nägus  ja kestab kümneid ja kümneid aastaid. 
Eelmainitud piltidel välja toodud katustel on katusetööde käigus eemaldati vana katusekate, ehitatud uus roovitus ja
paigaldatud UUS parima garantiiga Kiviprofiil katus. Katusetööde tulemina anname kliendile katusetööde garantiiks 5 aastat. Katusematerjalile annab tootja  garantiiks 30-50 aastat olenevalt terasprofiili pinnakatte tüübist. Tulemuseks on SUPERLUX katusetöö ja katus mis kestab põlvest põlve. Katusetööd plekkkatusega on kiiresti teostatav ja kliendile mõistlik lahendus kus tööd teostatakse lühikese aja vältel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katusetööd, problemid mida ei tohiks olla.
Eesti Katused meistritel tuleb hinnata ja üle vaadata ning teine kord ka parandada suhteliselt hiljuti ehitatud ja väga heast materjalist ehitatud teraskatuseid mis kliendi kahjuks kipuvad  kuskilt  sadevett läbi laskma. Hiljuti kaetud  katuste puhul on  läbijooksude prbleemiks mitte katusematerjalide halb kvaliteet vaid vead mis on tehtud katusetööde käigus.  Levinud p
obleemiks on ikka ja jälle  puudulikud töövõtted, spetsiaalsete töövahendite puudumine, vale mõõdistus ja erimõõduliste liistprofiilide oskamatu projekteeerimine ja paigaldus. Kui probleemid katusetöödel paigaldamisel tekivad siis kiputakse seda silikooniga parandama, mis esialgu just kui töötaks kuid pikemas perspektiivis toob see hoonele ja selle omanikule suurema väljamineku.

Paljuski on tekinud vale arusaamisega, et katus peab sadevee eemale hoidmisega olema ka õhu tihe. Kile materjal paigaldatakse tuuldumist arvestamatta. Teraskatuste puhul katus ei tohi olla õhu kindel pigem vastupidi. Katus peab vabalt hingama ehk tuulduda saama. Öeldakse , et puit on hngav materjal kuid keegi  ei suuda hingata palk suus isegi katus mitte. Õhk peab saama vabalt liikuda räästast katuse konstruktsioonidesse  ja harjast tuulutus kanalitest välja. Aluskattega teraskatuse puhul ei ole isegi soovitatav kasutada harjatihendit mis takistab katusepleki  aluse õhu vaba liikumist katusenonstruktsioonidest välja. 

Kahjuks ikka ja jälle puutume kokku katuse tuuldumise probeemiga kus katusetöödel katuse konstruktsioonide tuuldumisele ei pöörata üldse mingitki tähelepanu ja katuse aluskatte alla jääval niiskusel ei ole kuskile mujale minna kui konsentreeruda  ja see kondenseerubki ja tilgub tagasi kandvatele konstruktsioonidele. Niiskuse  suurenedes ja tagasi tilkudes katuse kandvatele konstruktsioonidele tekitades sellega niiskus kahjustust ja hallitust. Katuse tuuldumise probleeme süvendab kui räästad ehitatakse kinni kus takistatakse õhu vaba ligipääs katusepleki ja aluskatte alla ning. Katusetöödel tuleks jälgida, et  katuse harja tuulutatavad sõlmed ehitatakse õigesti, tihi on harjatuulutus ehitamatta jäetud ja antud vigade parandus nõuab suure katuseosa avamist ja tööde hind on võrdene uue katuse ehitamisega. 

Katusetööde tellimise riskid.
Katusetöödega vähe kokku puuteid omaval ehitajal on probleeme paljude konstruktsiooniliste sõlmede õigesti ja veetihedalt ehitamisega, katuseaknad, neelud, korstnate ümbrused, läbiviigud, vintskapi (uukide) ümbrused kus on veetihedus õigesti tagamatta või siis teostatud "ajutise" silikoonimisega mis katusetööde garantiiks antud ajal 2 aastat ehk kestabki. Katusetöödel siledate pindade paigaldamisega saab tava ehitusmees  hakkama siis nendes eelnevalt mainitud avade, uukide, liitmike veetihedaks ehitamisega saab üldehitaja  mõistus 99% juhtudest otsa.

Meie põhiegevusalaks on katusetööd samas pakume erinevaid katusematerjale, vihmaveesüsteeme, katuseredeleid, katusesildasid, lumetõkkeid, katuse läbiviike, katuse aluskatet ja palju muid katusetarvikuid. Kestva katusetööde üks osa on kvaliteetne katusematerjal kuid mitte vähem tähtis kui mitte tähtsam ei ole katusetööd ja selle katusetöö kvaliteet. Eesti Katused OÜ pakub kindlat kvaliteeti  katusetööde garantiiks 5 aasat.

Katusetööde ettevõttena soovime, et kliendid saaksid olla kindlad katuse ehituse ja katusetööde töökindluses. Pakume kestvat katusetööde kvaliteeti ja parimat katusetööde lahendust tulevikuks. Eesti Katused OÜ annab kõigile teostatud terasprofiil katusetöödele seadusest tulenevalt kahe (2) aasta asemel viie (5) aastase garantii perjoodi. Meie garantiitööde konto on null ja selliseks kavatseme selle ka edaspidi jätta.
Eesti Katused OÜ koostööpartnerid on oma ala tuntumad ja suuremad katusematerjalide tootjad Toode AS ja Ruukki Products  AS. Katusetöödel kasutame ainult AS Puumarket kvaliteetset kuivatatud sae materjale.
Katusetööks soovitame Pural - Pural Matt pinnakatetega katusematerjali garantiiga 50 aastat.
Ruukki Purex pinnakatetegaatusematerjali garantiiga 40 aastat.
Poluester ja Poluester+ matt pinnakatetega katusematerjali garantii 30 aastat.
Kindel valik, Ruukki vihmaveesüsteemi garantiiga  20 aastat.
Leidke endale sobilik katuse toode, uuri lisaks siit.

Kui vundament on maja alustala, siis katus on selle kindlustus. Kvaliteetselt ja kindlalt tehtud katusetööd garanteerib hoonele pika eluea ning aitab vähendada soojakadusid katuse kaudu. Öeldakse, et kuni 80% sooja kadudest tekib läbi katuse, mis seab kindlad nõudmised katusetöödel katuse soojustamisele ja õigesti lahendatud katusetööle. Katuseplekk hoiab eemale sadevee ning annab hoonele kena ja antud miljöösse sobiliku välimuse.
Võtke kindlasti kontakti ja uuriga katusematerjalide või katusetööde kohta täpsemlt, vajadusel kutsuge katusemeister objektile kohale.

Eesti Katused OÜ juhatus.

Võta meiega ühendust