Katusetööd, katuse parandus ja katuseabi

Katuseparandus tööd ja katuseabi.
Head asjad on need mille olmasolu ennast iga päev meelde ei tuleta. Reeglina mure katusega lajatab kaela kui välk selgest taevast. Pildil nähtav katuse parandus töö. Meister mitte ei tihendatud mastiksiga puuduliku tööd vaid teostas katuse paranduse, töökojas eri tööna valmistatud valtsitud korstnaümbrisega. Kliendile pakkusime 100% töötavat lahendust. Peale sademekinla korstnaümbrise sai klient bonuseks lahenduse mis näeb ka palju parem välja. 

Kirjeldage katuse parandus probleemi, lisage pildid. Leiame Teile parema katuse paranduse plaani ja pakume katuse parandus tööde aja. 
V
alige Kontakt ja jätke teade.

Eesti Katused OÜ koostööpartnerid on oma ala parimad ja tuntumad katusematerjalide tootjad Eestis ja põhjamaades. Katusematerjalide tootjad  Ruukki Products  AS, Karu Katus OÜ ja Toode AS on kindlad ja usaldusväärsed partnerid pakkumaks kvaliteetsemat toote valikut katusetööde lahenduste välja töötamiseks. Katusetöödel kasutame AS Puumarket kvaliteetset kuivatatud saematerjale ja süvaimmutatud puit materjale. Katusetööde tarbelised tsingitud kinnitustarvikud tarnib ITW Construction Products OÜ.Katusetööd Eesti parima garantiiga, 5 aastat.

 

Miks need katused siis ikka vette ei pea ja milla teostada katusetööd?
Klientide pöördumiste enamus näitab, et paljudel juhtudel on katus vana  ja vajaks katusetööd ja katusekatte vahetust enne kui niiskusest kahjustada saavad katuse kandvad konstruktsioonid. Piltidel on näha vanad eterniidist katused mille kandvad konstruktsioonid on head kuid mille katusekate amortiseerunud rääkimata viisaksast ilmest. Antud juhtudel osaline katusetöö katusekatte osaline parandamine, katuseplaatide asendamise oleks mõeldamatu tooks ilmselt rohkem kahju kui kasu.

Vanematele hoonetele soovitame katusetööde lahenduseks terasest Kiviprofiil, Trapetsprofiil, Classic või Valtsitud katust. Katuseplekid on kerged, soodsad ja tulemus töökindel. Antud piltidel välja toodud katustel on katusetööde käigus eemaldatud vana katusekate, paigaldatus antikondensaat katuse aluskate, paigaldatud uus roovitus ja uus parima garantiiga Kiviprofiil katus.

Katusetööde tervik lahendusena anname kliendile katusetööde garantiiks 5 aastat. Katusematerjalidele anname edasi tootja poolse garantii mis on 30-50 aastat olenevalt terasprofiili pinnakattest. Katusetööd plekk katusega on kiiresti teostatav ja kliendile mõistlik lahendus kus tööd teostatakse lühikese aja vältel ja hoone ise ei jää tööde perioodiks kordagi ilma sadevett kinni pidava katusekatteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katusetööd, probleemid mida ei tohiks esineda.
Tihti palutakse meil  üle vaadata ja hinnata suhteliselt hiljuti ehitatud terasest katuseid mis kliendi õnnetuseks kuskilt ikkagi sadevett läbi lasevad. Selle eest saadi odavalt just kui loterii kus midagi jääb pakkumisest välja paigaldamatta või on mingi materjal asendatud teise odavamaga või on osa materjali suisa puudu ja tööd lõpuni teostamatta.

Hiljuti kaetud katuste puhul on läbijooksude probleemiks mitte katusematerjalide kvaliteet vaid vead mis on tehtud katusetööde käigus.  Katusetöödel levinud probleemiks on ikka ja jälle  puudulikud töövõtted, spetsiaalsete töövahendite puudumine, vale mõõdistus ja erimõõduliste liistprofiilide oskamatu projekteeerimine ja paigaldus. Kui probleemid katusetöödel paigaldamisel tekivad siis kiputakse seda silikooniga, katuse mastiksiga parandama, mis esialgu just kui töötaks kuid pikemas perspektiivis toob see hoonele ja selle omanikule suurema kulutuse.

Paljuski on tekkinud vale arusaamisega, et katus peab sadevee eemale hoidmisega olema ka õhu tihe. Pöörame suurt tähele panu ja paneme katusetööde käigus suure osa materjale ja tööd just tuulutus sõlmede ehitusele. Tihti katuse aluskate materjal paigaldatakse katuse tuuldumist arvestamatta. Teraskatuste puhul katus ei tohiks olla õhu kindel pigem natuke vastupidi. Katus peab vabalt hingama ehk tuulduda saama.

Öeldakse , et puit on hingav materjal kuid keegi  ei suuda hingata palk suus isegi katus mitte. Õhk peab saama vabalt liikuda räästast katuse konstruktsioonidesse  ja harjast tuulutus kanalitest välja. Aluskattega teraskatuse puhul ei ole soovitatav kasutada harjatihendit mis takistab katusepleki  aluse õhu vaba liikumist katuse konstruktsioonidest välja. 

Probleemid tuuldumisega aluskatte all. Katusetöödel katuse konstruktsioonide tuuldumisele ei pöörata üldse mingitki tähele panu ja katuse aluskatte alla jääval niiskusel ei ole kuskile mujale minna kui kondenseeruda  ja tilkuda tagasi kandvatele konstruktsioonidele. Niiskuse  suurenedes ja tagasi tilkudes katuse kandvatele konstruktsioonidele tekitades sellega niiskuse kahjustust mis võib soodustada hallitust. Katuse tuuldumise probleeme süvendatakse kui räästad ehitatakse kinni kus takistatakse õhu vaba ligipääs katusepleki alla ja aluskatte alla. Katusetöödel peab jälgima, et  katuse harja tuulutatavad sõlmed ehitatakse õigesti, tihti on harja tuulutus ehitamatta jäetud ja antud vigade parandamine nõuab suure katuseosa avamist  ja uuesti tegemist kus tööde hind on katusetööde algsest hinna juures. 

Katusetöödega vähe kokku puuteid omaval ehitajal on probleeme paljude katuse konstruktsiooniliste sõlmede õigesti ja veetihedalt ehitamisega, katuseaknad, neelud, korstnate ümbrused, katuse läbiviigud, vintskapi liited-(uukide) ümbrused kus on veetihedus tagamatta või siis teostatud "ajutise" silikoonimisega mis üldehitaja on katusetööde garantiiks andnud 2 aastat ehk kestabki.

Meie põhitegevusalaks on katusetööd, teraskatuste paigaldus, vihmaveesüsteemide, turvatoodete  projekteerimine ja paigaldus samas pakume erinevaid katuseprofiile, vihmaveesüsteeme, katuseredeleid, katusesildasid, lumetõkkeid, katuse läbiviike, katuse aluskatet ja palju muid katusetarvikuid. Kestva katusetööde üks osa on kvaliteetne katusematerjal kuid mitte vähem tähtis  ei ole katusetööde kvaliteet. 

Katusetööde ettevõttena soovime, et kliendid saaksid olla kindlad katuse ehituse ja katusetööde töökindluses. Pakume kestvat katusetööde kvaliteeti ja parimat katusetööde lahendust tulevikuks. Eesti Katused OÜ annab kõigile teostatud terasprofiil katusetöödele seadusest tulenevalt kahe (2) aasta asemel viie (5) aastase garantii perioodi. Meie garantiitööde konto on null ja selliseks kavatseme selle ka jätta.
Eesti Katused OÜ koostööpartnerid on oma ala tu
ntumad ja suuremad Tegijad Eestis. Katusematerjalide tootjad Toode AS  Ruukki Products  AS ja Karu Katus OÜ on kindlad ja usaldusväärsed partnerid. Katusetöödel kasutame AS Puumarket kvaliteetset kuivatatud sae materjale. Kinnitustarvikud tarnib ITW Construction Products OÜ.

Katusetööks soovitame.
Pural - Pural Matt pinnakatetega katusematerjali
garantiiga 
50 aastat.
Ruukki Purex pinnakatte garantiiga 40 aastat.

Polüester (läikiv) ja Polüester Pluss (matt) pinnakatetega katusematerjali garantii 30 aastat.
Vihmaveesüsteem on valmistatud Eesti ja Põhjamaade nõuetele vastavast terasest ja kaetud tsingikihiga 275g/m2 kohta mis annab hea eelduse pikaealisuseks ja töökindluse.Leidke endale sobilik katuse toode, uuri lisaks siit.

Kui vundament on maja alustala, siis katus on selle kindlustus. Kvaliteetselt ja kindlalt tehtud katusetööd garanteerib hoonele pika eluea ning aitab vähendada soojakadusid katuse kaudu. Öeldakse, et kuni 80% sooja kadudest tekib läbi katuse, mis seab kindlad nõudmised katusetöödel katuse soojustamisele ja õigesti lahendatud katusetööle. Katuseplekk hoiab eemale sadevee ning annab hoonele kena ja antud miljöösse sobiliku välimuse.
Võtke kindlasti kontakti ja uuriga katusematerjalide, katusetööde kohta täpsemalt.

Eesti Katused OÜ juhatus.

Võta meiega ühendust