Katusetööd, katuse parandus ja katuseabi

Katusetööd Eesti Katused OÜ-lt, meie garantiitööde konto on null, mis on meie eeliseid veel urige lisaks Avalehelt. 
Eesti Katused OÜ koostööpartnerid on oma ala suuremad ja tuntumad tegijad Eestis ja põhjamaades. Katusematerjalide tootjad  Ruukki Products  AS ja Toode AS on usaldusväärsed ja innovatiivsed partnerid pakkumaks parimaid tooteid katusetööde lahenduste väljatöötamisel. Katusetöödel kasutame AS Puumarket kvaliteetset kuivatatud sae materjale ja süvaimmutatud puit materjale. Kinnitustarvikud tarnib ITW Construction Products OÜ.

 

Miks need katused siis ikka vette ei pea?
Klientide pöördumiste statistika näitab, et enamikel juhtudel on katus lihtsalt väga vana  ja vajaks enne kandekonstruktsioonide täieliku amortisatsiooni kapitaalsemat remonti. Pltidel on näha vanad eterniidist katused mille kandvad konstruktsioonid on head kuid mille katusekate amortiseerunud rääkimata heast välja nägemisest. Antud juhtudel osaline katusetöö 
katusekatte osaline parandamine, katuseplaatide asendamise näo eil ole enam mõistlik ja tooks ilmselt rohkem kahju kui kasu.

Vanematele hoonetele soovitame katusetööde lahenduseks uut terasest Kiviprofiil katust, Trapetsprofiil katust või Classic katust. Katuseplekid on kerged, suhteliselt soodsad ja tulemus kestab kümneid ja kümneid aastaid nägus ja töökindel.
Antud p
iltidel välja toodud katustel on katusetööde käigus eemaldati vana katusekate, paigaldatus kaasaegne katuse aluskate, ehitatud uus roovitus ja paigaldatud uus parima garantiiga Kiviprofiil katus. Katusetööde terviklahendusena anname kliendile katusetööde garantiiks 5 aastat. Katusematerjalidele annab tootja  garantiiks 30-50 aastat olenevalt terasprofiili pinnakattest Katusetööde tulemuseks terasprofiiliga on SUPERLUX katus parima katusetööga katus mis kestab põlvest põlve. Katusetööd plekk katusega on kiiresti teostatav ja kliendile mõistlik lahendus kus tööd teostatakse lühikese aja vältel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katusetööd, problemid mida ei tohiks olla.
Eesti Katused meistreid kutsutake järelvalvet teostama kus meil  üle vaadata, hinnata ka suhteliselt hiljuti ehitatud terasest katuseid mis kliendi kahjuks kipuvad kuskilt ikkagi sadevett läbi laskma. Hiljuti kaetud katuste puhul on läbijooksude prbleemiks mitte katusematerjalide kehva kvaliteet vaid vead mis on tehtud katusetööde käigus.  Katusetöödel levinud p
obleemiks on ikka ja jälle  puudulikud töövõtted, spetsiaalsete töövahendite puudumine, vale mõõdistus ja erimõõduliste liistprofiilide oskamatu projekteeerimine ja paigaldus. Kui probleemid katusetöödel paigaldamisel tekivad siis kiputakse seda silikooniga parandama, mis esialgu just kui töötaks kuid pikemas perspektiivis toob see hoonele ja selle omanikule suurema väljamineku.

Paljuski on tekinud vale arusaamisega, et katus peab sadevee eemale hoidmisega olema ka õhu tihe. Katuse aluskate materjal paigaldatakse katuse tuuldumist arvestamatta. Teraskatuste puhul katus ei tohiks olla õhu kindel pigem natuke vastupidi. Katus peab vabalt hingama ehk tuulduda saama. Öeldakse , et puit on hngav materjal kuid keegi  ei suuda hingata palk suus isegi katus mitte. Õhk peab saama vabalt liikuda räästast katuse konstruktsioonidesse  ja harjast tuulutus kanalitest välja. Aluskattega teraskatuse puhul ei ole soovitatav kasutada harjatihendit mis takistab katusepleki  aluse õhu vaba liikumist katusenonstruktsioonidest välja. 

Probleemid tuuldumisega aluskatte all. Ikka ja jälle puutume kokku katuse tuuldumise probeemiga kus katusetöödel katuse konstruktsioonide tuuldumisele ei pöörata üldse mingitki tähelepanu ja katuse aluskatte alla jääval niiskusel ei ole kuskile mujale minna kui kondenseeruda  ja tilguda tagasi kandvatele konstruktsioonidele. Niiskuse  suurenedes ja tagasi tilkudes katuse kandvatele konstruktsioonidele tekitades sellega niiskuskahjustust ja hallitust. Katuse tuuldumise probleeme süvendatakse kui räästad ehitatakse kinni kus takistatakse õhu vaba ligipääs katusepleki alla ja aluskatte alla. Katusetöödel peab jälgima, et  katuse harja tuulutatavad sõlmed ehitatakse õigesti, tihti on harja tuulutus ehitamatta jäetud ja antud vigade parandamine nõuab suure katuseosa avamist  ja uuesti tegemist kus tööde hind on katusetööde algsest hina juures. 

Katusetöödega vähe kokku puuteid omaval ehitajal on probleeme paljude katuse konstruktsiooniliste sõlmede õigesti ja veetihedalt ehitamisega, katuseaknad, neelud, korstnate ümbrused, katuse läbiviigud, vintskapi liited-(uukide) ümbrused kus on veetihedus tagamatta või siis teostatud "ajutise" silikoonimisega mis üldehitaja on katusetööde garantiiks andnud 2 aastat ehk kestabki. Katusetöödel siledate pindade paigaldamisega saab tava ehitus mees  hakkama siis nendes eelnevalt mainitud avade, uukide, liitmike veetihedaks ehitamisega saab üldehitaja  mõistus 99% juhtudest otsa.

Meie põhiegevusalaks on katusetööd, teraskatuste paigaldus, vihmaveesüsteemide, turvatoodete  projekteerimine ja paigaldus samas pakume erinevaid katuseprofiile, vihmaveesüsteeme, katuseredeleid, katusesildasid, lumetõkkeid, katuse läbiviike, katuse aluskatet ja palju muid katusetarvikuid. Kestva katusetööde üks osa on kvaliteetne katusematerjal kuid mitte vähem tähtis  ei ole katusetööde kvaliteet. 

Katusetööde ettevõttena soovime, et kliendid saaksid olla kindlad katuse ehituse ja katusetööde töökindluses. Pakume kestvat katusetööde kvaliteeti ja parimat katusetööde lahendust tulevikuks. Eesti Katused OÜ annab kõigile teostatud terasprofiil katusetöödele seadusest tulenevalt kahe (2) aasta asemel viie (5) aastase garantii perjoodi. Meie garantiitööde konto on null ja selliseks kavatseme selle ka jätta.
Eesti Katused OÜ koostööpartnerid on oma ala tuntumad ja suuremad Tegijad Eestis. Katusematerjalide tootjad Toode AS ja Ruukki Products  AS on kindlad ja isaldusväärsed partnerid. Katusetöödel kasutame AS Puumarket kvaliteetset kuivatatud sae materjale. Kinnitustarvikud tarnib ITW Construction Products OÜ.

Katusetööks soovitame.
Pural - Pural Matt pinnakatetega katusematerjali
garantiiga 
50 aastat.
Ruukki Purex pinnakatetegaatusematerjali garantiiga 40 aastat.
Poluester (läikiv) ja Poluester+ (matt) pinnakatetega katusematerjali garantii 30 aastat.
Vihmaveesüsteem on valmistatud Eesti ja Põhjamaade nõuetele vastavast terasest ja kaetud tsingikihiga 275g/m2 kohta mis annab hea eelduse pikaealisuseks ja töökindluse.Leidke endale sobilik katuse toode, uuri lisaks siit.

Kui vundament on maja alustala, siis katus on selle kindlustus. Kvaliteetselt ja kindlalt tehtud katusetööd garanteerib hoonele pika eluea ning aitab vähendada soojakadusid katuse kaudu. Öeldakse, et kuni 80% sooja kadudest tekib läbi katuse, mis seab kindlad nõudmised katusetöödel katuse soojustamisele ja õigesti lahendatud katusetööle. Katuseplekk hoiab eemale sadevee ning annab hoonele kena ja antud miljöösse sobiliku välimuse.
Võtke kindlasti kontakti ja uuriga katusematerjalide või katusetööde kohta täpsemlt, vajadusel kutsuge katusemeister objektile kohale.

Eesti Katused OÜ juhatus.

Võta meiega ühendust